Preloader Close
2003

Založení společnosti

Přípravný výbor (založen ještě před vstupem ČR do EU) ČSSK ČSSI ve složení:
Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc., Ing. Vladimír Havlena, Ing. Folber, Miroslav Zábranský, Marie Vilímová.
Ustavující členská schůze. Výbor ČSSK ČSSI zvolil:
Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc. - předseda, Ing. Vladimír Havlena - místopředseda, Marie Vilímová - tajemník, hospodář.
Zřizovací listina ČSSI pro svoji organizaci ČSSK.

2005

Přidělen projekt

NVF – přidělení projektu „Konkurenceschopnost evropského systému bezpečnosti práce v českém stavebnictví“ ČSSK. Umožněna implementace závěrů směrnice 92/57/EHS do české legislativy.

2007

Přidělení akreditace

Členství ČSSK ČSSI v ISHCCO.

2010

Prodloužení akreditace

Prodloužení akreditace do roku 2020.

2012

Změny ve společnosti

Převzetí dočasného řízení ČSSK ČSSI Ing. Vladimírem Havlenou po úmrtí Dr. Ing. Vladimíra Sklenáře, CSc.

2015

Soutěž PROFESIONÁL BOZP

Informace o vyhlášení národní soutěže „PROFESIONÁL BOZP“, jejímž organizátorem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., záštitu převzalo MPSV a SÚIP. Uspořádání VČS ČSSK dne 13. 05. 2015. Účast na Sjezdu ČSSI, konaném v listopadu 2015. Účast na každoročním zasedání akreditovaných společností („kulatý stůl“) v budově MPSV. Kontrola dokumentace ČSSK k akreditované činnosti ze strany MPSV.

2016

Mimořádné jednání akreditovaných osob

Uspořádání VČS ČSSK dne 06. 04. 2016. Účast na mimořádném jednání akreditovaných osob, konaném v květnu 2016 na MPSV.
Organizace a uspořádání vzdělávacího semináře v červnu 2016.
Novelizace akreditace společnosti k provádění projektu zkoušek, v souladu s novelami zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 592/2006 Sb.
Účast zástupce ČSSK na semináři, pořádaném v říjnu 2016 ČSZE. Účast zástupců ČSSK na slavnostním vyhlášení soutěže „STAVBA ROKU“, konaném v Betlémské kapli.
Účast na informativní schůzce MPSV k úpravám „Metodiky zkoušek a periodických zkoušek“.
Účast na každoročním zasedání akreditovaných společností („kulatý stůl“) v budově MPSV v listopadu 2016.
Organizace školení na téma „vyšetření pracovních úrazů“. Vyhlášení 12ti zkušebních termínů na rok 2017.
Účast zástupců ČSSK na sjezdu ČSSI, konaném v prosinci 2016.

2020

Prodloužení akreditace

Prodloužení akreditace do roku 2023.

2023

Prodloužení akreditace

Prodloužení akreditace do roku 2033.

Go To Top