Preloader Close
Staňte se členem ČSSK

Staňte se členem ČSSK

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI (dále jen ČSSK) je občanské sdružení fyzických osob, zabývajících se problematikou bezpečnosti práce ve stavebnictví. Je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou a držitelem akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí pro provádění zkoušek odborné způsobilosti koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. 

ČSSK propaguje evropský systém bezpečnosti práce ve stavebnictví a podporuje zvyšování vzdělanostní, praktické a efektivní činnosti pracovníků bezpečnosti práce ve stavebním průmyslu, zejména koordinátorů BOZP při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Prosazuje nové poznatky v konkrétní stavební praxi.

ČSSK vyvíjí spolkovou, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní, poradenskou a konzultační činnost. ČSSK zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.

Pokud máte zájem se stát členem ČSSK a mít možnost vyjádřit svůj názor na zákony, týkající se BOZP, vyplňte přihlášku a zašlete na zkousky@cssk.cz.

Členský příspěvek ČSSK

Pro r. 2023 byl členskou schůzí odsouhlasen ve výši 1000,- Kč a musí být uhrazen dle stanov do 30.6.2023. Nový člen příspěvek uhradí současně s podáním přihlášky. Platbu poukažte na účet ČSSK, č. účtu : 17054339/0800. Prosím ve zprávě pro příjemce napište své jméno.

Stáhnout přihlášku:
Přihláška k členství [141.38 Kb] (staženo: 29)
Ukázat sobor online: Přihláška k členství
 

Go To Top