Preloader Close
Zkouška koordinátora BOZP

Zkouška koordinátora BOZP

Doklady povinně přikládané k žádosti:

1. Přihláška - stahujte v pravé části stránek

2. Potvrzení o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení ze střední školy technického zaměření/diplom z vysoké školy technického zaměření)

3. Potvrzení praxe - stahujte v pravé části stránek (Prosím mějte na paměti, že Vaše praxe musí být potvrzena zaměstnavatelem nebo v případě OSVČ objednatelem - praxi není možná potvrdit Vámi - a musí být v délce minimálně 3 let. Výjimku tvoří pouze absolventi vysoké školy stavebního zaměření - v tom případě je nutné mít praxi v délce pouze 1 roku). 

4. Plán BOZP (Plán musí v souladu s přílohou č. 6 NV 591/2006 Sb. a zaslán nejpozději 14 dní před zkouškou)

5. Kopie osvědčení o vykonané zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem KOO BOZP (v případě periodické zkoušky)

Zároveň Vás prosíme o uvedení přesného termínu - minimálně na měsíce - začátku a ukončení Vaší praxe.)
Uchazeč posílá doklady elektronicky a originály ukazuje přímo u zkoušky.

Přípravné semináře pro zkoušku koordinátora
Přípravné kurzy z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Cena za seminář je 2 500 Kč
V rámci semináře obdržíte přípravné materiály. V rámci studijních materiálu získáváte vypracovaný soubor 400 otázek z nichž pak bude sestaven písemný test. U ústní části Vám poskytneme seznam otázek a možných podotázek, na které je dobré se podívat a komise se Vás na ně bude ptát.

Platbu poukažte na účet ČSSK, vedený u ČS a.s. Praha 2, č. účtu : 17054339/0800.

V rámci semináře obdržíte přípravné materiály (otázky a prezentace). V rámci studijních materiálu získáváte vypracovaný soubor 400 otázek, z nichž pak bude sestaven písemný test. U ústní části Vám poskytneme seznam otázek a možných podotázek, na které je dobré se podívat a komise se Vás na ně bude ptát. 

Pokud o seminář nemáte zájem, je možné si zakoupit samostatně přípravné materiály.
Cena materiálů je 1 200 Kč

Go To Top