Česká společnost stavebních koordinátorů.

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI (dále jen ČSSK) je občanské sdružení fyzických osob vysokoškolského, vyššího odborného a středoškolského vzdělání, zabývajících se problematikou bezpečnosti práce ve stavebnictví. Je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou. ČSSK propaguje evropský systém bezpečnosti práce ve stavebnictví a podporuje zvyšování vzdělanostní, praktické a efektivní činnosti pracovníků bezpečnosti práce ve stavebním průmyslu, zejména koordinátorů BOZP při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Prosazuje nové poznatky v konkrétní stavební praxi. ČSSK vyvíjí spolkovou, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní, poradenskou a konzultační činnost. ČSSK zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.

Chci vědět víc

Přípravné semináře pro zkoušku koordinátora

Přípravné kurzy z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zkouška odborné způsobilosti koordinátora

Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávací semináře ke správné praxi v BOZP

Semináře s diskuzí týkající se správné praxe v BOZP. Zde je prostor pro výměnu zkušeností, názorů a správných postupů z reálné praxe.

Termíny pro rok 2020:

Vzhledem k současné koronavirové situaci v České republice Vás prosíme o individuální domluvu týkající se termínů zkoušek koordinátora BOZP na e-mailové adrese: zkousky@cssk.cz nebo tel. č.: 776 537 209.


Termíny přípravných seminářů ke zkoušce:

Vzhledem k současné koronavirové situaci v České republice Vás prosíme o individuální domluvu týkající se termínů přípravných seminářů na e-mailové adrese: zkousky@cssk.cz nebo tel. č.: 776 537 209.

Vážení členové ČSSK, naši partneři a uchazeči,
po konzultaci s MPSV v otázce současné nemožnosti provádět zkoušky (převážně ty periodické) vzhledem ke koronavirové situaci v ČR, vydalo MPSV rozhodnutí, že se musí počkat až na uvolnění stavu a možnosti začít opět zkoušet. Žádná forma distančních zkoušek není možná a do té doby se žádné osvědčení nebude prodlužovat. Koordinátoři, kterým vyprší oprávnění vykonávat koordinátora, do doby než si obnoví osvědčení absolvováním periodické zkoušky, musí uzavřít obchodní smlouvu s jiným koordinátorem, který bude činnost vykonávat místo něj.


Přihlaste se

Něco málo faktů

Něco málo faktů o naší společnosti

0

Členů spolku

0

Vykonaných zkoušek

0

Hrnků kávy

Přípravný jednodenní kurz KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.
Místo konání: Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, budova B, místnost B 586
Lektoři: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. a Petr Slavík
Registrace: od 9:00 hod
Cena kurzu: 1850,- Kč (nejsme plátci DPH) - daňový doklad obdržíte u registrace
Informace o kurzu:
Přípravný kurz před zkouškou z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. včetně novely zákona č. 88/2016 a navazující legislativy. Seznámení s plánem BOZP a správnou praxí v dodržování BOZP na staveništi, ukázky výkonu koordinátora v přípravné a realizační fázi. Seznámení s požadavky NV č. 592 a s praktickým průběhem zkoušky. Trénink testu a projití některých testových a ústních otázek.
Co obdrží účastník na kurzu: ZDARMA studijní materiály a úplný seznam otázek.
Stravování: individuální (v prostorách fakulty stavební či přilehlé menze)
Ubytování: není zahrnuto v ceně kurzu.

PERI – workshop BOZP prvky na bednění a lešení

Pravidelně připravujeme úspěšný workshop u společnosti PERI.
Do výcvikového centru společnosti PERI
Vás pozveme na workshop o produktech společnosti PERI, které jsou pro zajištění BOZP prací ve výškách.
Týká se jak legislativy (přednáška před ukázkami ve výcvikovém středisku) a následně konkrétní seznámení s produkty bednící techniky, tak i lešeňové techniky. Občerstvení je součástí workshopu.
Kdo má zájem se zúčastnit, napište prosím na email: zkousky@cssk.cz nebo volejte 602 306 825 doc. Ing.Pavel Svoboda,CSc.
Cena za účast na workshopu: 250,- Kč pro nečleny ČSSK a pro členy ČSSK 150,- Kč (cena bez DPH).
Platbu proveďte na účet ČSSK: 17054339 / 0800
Označení platby: PERI-příjmení; daňový doklad Vám zašleme emailem.
Centrála a školicí středisko: PERI, spol. s r. o., Průmyslová 392, Jesenice u Prahy, 252 42
Doprava: autobusem ze zastávky Metra Opatov příměstským autobusem 327 nebo z metra Budějovická autobusy 332, 337, 339

Máte dotazy?