ZKOUŠKA KOORDINÁTORA BOZP

Žádost o provedení zkoušky k ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Informace ze Zkušebního řádu a Pokyny k vyplnění žádosti. Přehled zásadních a obecně platných právních předpisů, ze kterých jsou především stanovovány otázky do písemné části testu. Zkušební okruhy pro ústní část zkoušky odborné způsobilosti koordinátora.