ISHCCO

ISHCCO (International Safety and Health Construction Coordinators Organization), www.ishcco.org

pro připomenutí: ISHCCO je mezinárodní organizace koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví. Cílem organizace ISHCCO je upevnit pochopení koordinátora BOZP jako kulturu v rámci sociálního kontextu, zvýšit jeho profesionalitu a prosazovat rovnost koordinátorů v Evropě.

Rok 2014:

 • konání semináře ČSSK o ISHCCO pro odbornou a širokou veřejnost na Fakultě stavební ČVUT v Praze (informace o řádném členství ČSSK ČSSI v mezinárodní organizaci ISHCCO, spolupráce se společnosti v Rakousku a Německu, příprava nových certifikací s mezinárodní platností)
 • zapojení spolu s EU-OSHA do kampaně "Healthy Worplaces Campaign 2014-2015 = Manage Stress"
 • informace o ISHCCO v magazínu KOBOZ
 • prezentace činnosti ČSSK v ISHCCO na pravidelné výroční schůzi společnosti

Rok 2015:

 • zapojení do statistiky množství úrazů ve stavebnictví v rámci přehledu účinnosti funkce koordinátora BOZP v České republice a v ISHCCO
 • účast člena výboru a zástupce ČSSK Ing. Petra Svitáka na Valném shromáždění ISHCCO ve Vídni, Rakousko, prezentace činnosti ČSSK a informování o stavu koordinátorů v rámci České republiky před zástupci Rakouska, Belgie, Kypru, Dánska, Francie, Německa, Itálie, Lucemburska, Portugalska, Slovenska, Španělska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie
 • informování MPSV o činnosti ČSSK v ISHCCO
 • výkonný výbor ISHCCO oslovil Ing. Petra Svitáka o funkci hospodáře pro následující 3-leté období

Rok 2016:

 • na Valném shromáždění v Paříži, Francie, byl Ing. Petr Sviták hlasováním zvolen hospodářem a členem výkonného výboru ISHCCO (celkem 5 členů), http://www.ishcco.org/ishcco-executives
 • v rámci "Executive Board" se Ing. Petr Sviták podílí na řízení společnosti ISHCCO, zároveň prezentuje samotné působení České republiky nejen v oblasti koordinátora BOZP. úzce spolupracuje na tvorbě evropské legislativě a rozvoji mezinárodní certifikace
 • zasedání ISHCCO v rámci "ENSHPO Meeting" ve Varšavě, Polsko
 • účast na zasedání výkonného výboru ISHCCO ve Vídni, Rakousko
 • tvorba nových webových stránek ISHCCO (www.ishcco.org)

Rok 2017:

 • zasedání výkonného výboru ISHCCO v Praze v roce 2017 ve složení zástupců z Velké Británie (Mr.Richard Habgood), Lucemburska (Mr. Erwin Bruch), Rakouska (Mr. Erich Leschetizky), Německa (Mr. Reihard Obermaier), Slovenska (Mr. Ivan Pekar) a České republiky (Mr. Petr Svitak), prohlídka města včetně prohlídky Pražského hradu za účasti tlumočníka
 • účast Ing. Petra Svitáka na Valném shromáždění ISHCCO v Kodani, Dánsko
 • organizování setkání v rámci prezentace ISHCCO na "XXI World Congress on Safety and Health at Work 2017" v Singapuru 09/2017