HISTORIE ČSSK

 • 2003
  • přípravný výbor (založen ještě před vstupem ČR do EU) ČSSK ČSSI ve složení: Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc., Ing. Vladimír Havlena, Ing. Folber, Miroslav Zábranský, Marie Vilímová
  • ustavující členská schůze. Výbor ČSSK ČSSI zvolil:
   • Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc. - předseda
   • Ing. Vladimír Havlena - místopředseda
   • Marie Vilímová - tajemník, hospodář
  • Zřizovací listina ČSSI pro svoji organizaci ČSSK
 • 2005
  • NVF – přidělení projektu „Konkurenceschopnost evropského systému bezpečnosti práce v českém stavebnictví“ ČSSK
  • umožněna implementace závěrů směrnice 92/57/EHS do české legislativy
 • 2007
  • Přidělení akreditace
  • Členství ČSSK ČSSI v ISHCCO
 • 2010

  Prodloužení akreditace do roku 2020

 • 2012

  Převzetí dočasného řízení ČSSK ČSSI Ing. Vladimírem Havlenou po úmrtí Dr. Ing. Vladimíra Sklenáře, CSc.

 • 2013
  • Výbor ČSSK ČSSI v únoru zvolil
   • Ing. Vladimír Havlena - předseda
   • Ing. Martin Kugler - místopředseda
   • Marie Vilímová - tajemnice, hospodář
  • Zřizovací listina ČSSI pro svoji organizaci ČSSK
  • V květnu 2013 odstoupení Ing. Havleny a Ing. Kuglera
   • doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. – předseda
   • Marie Vilímová - místopředseda
   • Ing. Ivan Černý - hospodář, tajemník
  • V červenci 2013 podána aktualizace akreditace k provádění odborných zkoušek na MPSV, tentýž měsíc MPSV schváleno
 • 2014

  Účast na zasedání akreditovaných společností („kulatý stůl“) v budově MPSV, konaném v listopadu 2014

 • 2015
  • Informace o vyhlášení národní soutěže „PROFESIONÁL BOZP“, jejímž organizátorem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., záštitu převzalo MPSV a SÚIP
  • Uspořádání VČS ČSSK dne 13. 05. 2015
  • Účast na Sjezdu ČSSI, konaném v listopadu 2015
  • Účast na každoročním zasedání akreditovaných společností („kulatý stůl“) v budově MPSV
  • Kontrola dokumentace ČSSK k akreditované činnosti ze strany MPSV
  • V roce 2015 uspořádala ČSSK 7 zkušebních termínů
 • 2016
  • Na rok 2016 vyhlásila ČSSK 9 zkušebních termínů
  • Uspořádání VČS ČSSK dne 06. 04. 2016
  • Účast na mimořádném jednání akreditovaných osob, konaném v květnu 2016 na MPSV
  • Organizace a uspořádání vzdělávacího semináře v červnu 2016
  • Novelizace akreditace společnosti k provádění projektu zkoušek, v souladu s novelami zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 592/2006 Sb.
  • Účast zástupce ČSSK na semináři, pořádaném v říjnu 2016 ČSZE
  • Účast zástupců ČSSK na slavnostním vyhlášení soutěže „STAVBA ROKU“, konaném v Betlémské kapli
  • Účast na informativní schůzce MPSV k úpravám „Metodiky zkoušek a periodických zkoušek“
  • Účast na každoročním zasedání akreditovaných společností („kulatý stůl“) v budově MPSV v listopadu 2016
  • Organizace školení na téma „vyšetření pracovních úrazů“
  • Vyhlášení 12ti zkušebních termínů na rok 2017
  • Účast zástupců ČSSK na sjezdu ČSSI, konaném v prosinci 2016