Semináře - Úvod


 

Přípravný akreditovaný vzdělávací program

Vzdělávací program je určen především členům České společnosti stavebních koordinátorů, Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaným osobám a dalším zájemcům, působícím jako účastníci výstavby v činnostech zajišťujících bezpečnost práce ve stavebnictví, ale i jako projektanti, investoři a zhotovitelé staveb. Cílem je prohloubení znalostí a seznámení se s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (nařízení vlády č. 591 a 592/2006 Sb.) ke konkrétní realizaci institutu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v České republice.

 

Přípravný seminář

pro opakovanou zkoušku - 2 dny

 

Termín Místo Obsazenost
7-8.3.2016 Praha Volná místa
11-12.4.2016 Praha

Volná místa

1-2.9.2016 Praha Volná místa
17-18.10.2016 Praha Volná místa
21-22.11.2016 Praha Volná místa
1-2.12.2016 Praha Volná místa

 

 

Přípravný seminář

pro základní zkoušku - 4 dny

 

Termín Místo Obsazenost
16-19.5.2016 Praha Volná místa

 


Časový harmonogram seminářů: 
 

1. den semináře

9:00 - 10:00 registrace, studijní materiály
10:00 - 12:00 přednáška
12:00 - 13:00 pauza na oběd
13:00 - 17:00 přednáška


2. den semináře

8:00 - 12:00 přednáška
12:00 - 13:00 pauza na oběd
13:00 - 16:00 přednáška

 

Volná místa

Napište nám

Termíny zkoušek 2017

24.7.2017
21.8.2017
18.9.2017
23.10.2017
13.11.2017
18.12.2017