Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. (Předseda ČSSK)

svobodaJednatel společnosti MIRRO s.r.o.
Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby a obor zkoušení a diagnostika staveb
Koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb
Výkon TDS (technický dozor stavebníka)
Vedoucí Katedry technologie fakulty stavební ČVUT
Předseda pedagogické rady oboru L- Příprava, realizace a provoz staveb
Člen senátu FSv ČVUT v Praze, předseda technické komise
Člen výboru ČSSK ČSSI
Člen exekutivy mezinárodní organizace ISHCCO sdružující zástupce koordinátorů BOZP v rámci zemí EU
Předseda České stavební společnosti v rámci skupiny ČSVTS
Člen hodnotitelské komise programu NEMOVITOSTI v rámci
Aktivní spolupráce s organizací ISHCCO

Kvalifikace

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Pozemní stavby. Stavební inženýr
Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby a obor Zkoušení a diagnostika staveb
Odborně způsobilá osoba dle zákona č. 309/2006 Sb. – Koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi
Autorizovaný inspektor

Praxe: 16 let

Petr Slavík

slavikČlen ČSSK ČSSI
Odborný garant ČSSK ČSSI

Kvalifikace:

Vzdělání: Střední úplné s maturitou na SPŠS
Vedoucí investičního oddělení, stavbyvedoucí - specialista, nyní na úseku řízení kvality staveb
Člen ČKAIT - Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
Technický dozor stavebníka
Odborně způsobilá osoba dle zákona č. 309/2006 Sb.
Koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
ZO k výkonu interního auditora QMS a EMS
Odborně způsobilá osoba k činnostem auditora QMS a MMS od roku 2010

Praxe: 29 let

Ing. Karel Hegenbart

od 22.6.2017

Ing. Petr Sviták

svitak

  • absolvent Stavební fakulty ČVUT v r. 2013 – obor Příprava, realizace a provoz staveb (2013 - Ing.), Konstrukce pozemních staveb (2011 - Bc.)
  • držitel kvalifikačního osvědčení – Systém managementu kvality
  • absolvent intenzivní kurzu ekonomie v Madridu, Španělsko
  • získání kvalifikačního osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi v 2012
  • člen Českého svazu stavebních inženýrů
  • člen výboru České společnosti stavebních koordinátorů od roku 2013
  • zkušební komisař ČSSK od roku 2014
  • šéfredaktor časopisu KOBOZ

Pracovní zařazení:

2008 – 2011            stavební technik, asistent stavbyvedoucího, stavbyvedoucí         (I. Kamenická stavební a obchodní firma), celá ČR, Praha
2011 – dosud     projektový manažer, hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, stavební technik, Praha a okolí (BAK stavební společnost a.s.)
2012 – dosud    koordinátor BOZP


Činnost v České společnosti stavebních koordinátorů:

člen výboru ČSSK od roku 2013
tvorba okruhu zkušební otázek
zkušební komisař ČSSK od roku 2014
šéfredaktor časopisu KOBOZ
zástupce ČSSK v ISHCCO (mezinárodní organizace koordinátorů BOZP
ve stavebnictví)


Návrh na budoucí práci ve výboru ČSSK

rozšířit činnost společnosti o semináře a školení z příbuzných oborů s cílem zajistit další příjmy ČSSK, pořádání exkurzí na stavby
aktivní spolupráce s ČVUT a ostatními organizacemi na vzdělávání
reprezentovat ČSSK navenek – zastupování zájmů koordinátorů a osob ve výstavbě v rámci ČR a Evropy
tvorba nové tváře ČSSK, tvorba nových internetových stránek
vydávání pravidelného časopisu KOBOZ
zajistit sponzory pro rozšíření činnosti společnosti ČSSK

 

 

Ing. Ivan Černý

narozen 22.7.1951 Praha, bydliště Plzeň, Na Hraně 52

absolvent Stavební fakulty ČVUT v r. 1975 – obor ekonomika a řízení stavebnictví

dvouletý manažerský kurz VŠE 1997-98

kurz rizikového inženýrství 1998

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby v roce 2006

člen Českého svazu stavebních inženýrů, pobočka Karlovy Vary od roku 2000

držitel osvědčení Koordinátor BOZP od roku 2007
zakládající člen ČSSK a člen výboru společnosti od roku 2007
zkušební komisař ČSSK od roku 2007 a jeden z předsedů zkušební komise od roku 2014

Pracovní zařazení:

1975 – 1977 stavbyvedoucí
1977 – 1993 stavební technik, vedoucí stavební skupiny technických dozorů a přípravářů staveb MV ČR Plzeň
1994 – 2004 Geoindustria a.s. – ředitel stavebního závodu
2004 – dosud OSVČ – projektový manažer, technický dozor investora,koordinátor BOZP

 

Činnost v České společnosti stavebních koordinátorů:

člen výboru ČSSK od roku 2007
zkušební komisař a předseda zkušební komise ČSSK
hospodář ČSSK od roku 2013

 

 

Členové revizní komise: Ing. Otakar Kořán – předseda, Marie Vilímová – člen, Ing. Václava Svobodová Stehnová – člen

Napište nám

Termíny zkoušek 2017

24.7.2017
21.8.2017
18.9.2017
23.10.2017
13.11.2017
18.12.2017