Český svaz stavebních inženýrů bude v říjnu 2015 oslavovat

Logo architektiČeský svaz stavebních inženýrů bude v říjnu 2015 oslavovat

ČSSI se už ve svých prvních moderních stanovách z doby obnovení činnosti spolku v  roce 1990 považuje za  pokračovatele odkazu SIA. Ve  spolupráci s dalšími spolky a komorami, školami a stavebními firmami chceme během letošního podzimu předvést zejména laické veřejnosti a  našim dětem, že architektura a  stavebnictví jsou náročné, ale krásné profese, které myšlenkami a činy našich předků zásadně pozitivně pozměnily tuto zemi. Připravili jsme mezinárodní konferenci na  téma Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s  vodou a  ochraně před povodněmi, která se uskuteční 16.  10.  2015 v  Plasích. Záštitu nad ní převzali Ing.  Marian Jurečka,ministr zemědělství ČR a  Mgr.  Daniel Herman, ministr kultury ČR – více najdete na  www.150letsia.cz . Od  září 2015 je přístupná na  tomtéž webu (www.150letsia.cz) anketa TOP TEN osobností, kde můžete hlasovat o  osobnostech, které se významně zapsaly do  vzhledu naší země a  svými díly pozitivně změnily Českou republiku. Pro novináře bude zajímavá tisková konference k 150. výročí založení SIA v Domě ČKAIT na Sokolské ulici v Praze dne 21. 10. 2015.V Národním technickém muzeu v Praze si mohou návštěvníci prohlédnout expozice týkající se stavebnictví a architektury a v okolí NTM bude připravena pro veřejnost ve dnech 28. 10. – 1. 11. 2015 výstava současných stavebních strojů.
Vyvrcholením oslav 150.  výročí SIA bude slavnostní setkání 31. 10. 2015 v  Betlémské kapli, kde je pro účastníky připraven Almanach ČSSI o historii a současné činnosti. Zároveň budou vyhlášeny výsledky ankety TOP TEN osobností stavitelství architektury 1865 – 2015. Putovní výstava k  150. výročí SIA bude mít vernisáž v Betlémské kapli a během následujícího období by se měla přemístit z Prahy do Ostravy, následně do Brna a dalších míst ČR. Také vydáme pamětní list a pětibarevnou kolekci „placek“ s logem 150 let SIA, které budou k dispozici na jednotlivých akcích, které chystáme.
 

Termíny zkoušek 2017

24.7.2017
21.8.2017
18.9.2017
23.10.2017
20.11.2017
18.12.2017

Napište nám