Ve středu 27.9.2017 se konalo školení u společnosti PERI, které bylo zaměřeno na BOZP produkty k jejich systémovým dodávkám bednění a lešení. Přijetí pracovníků PERI bylo příkladné. Seminář se sestával nejdříve ze prezentací a tím seznámení, jednak s legislativou a následně s řešeními pro BOZP na systémových prvcích. V prezentacích byly příklady správné, ale i špatné praxe. Například chybně zajištěná bednění a následky s tím způsobené a totéž při špatném zacházení s lešením, především montáží - založením a pak užíváním. Celkový dojem všech přítomných účastníků byl velmi dobrý a rozhodně se jednalo o dobré střetnutí výrobce bednění a lešení s praktiky z praxe. My jako koordinátoři BOZP se denně potýkáme s problémy zajištění prací ve výšce. Zde bylo mnoho příkladů, jak je možné práci na bednění zajistit jednak rychle a bezpečně  pro každou situaci. V případě lešení, že se dá realizovat montáž (následně i demontáž) od samého počátku bezpečně, tedy že převážně pracovník je jištěn již vytvářeným resp. demontovaným lešením. Ale to je potřeba, jak slyšet (prezentace), tak si i ozkoušet (hala s konstrukcemi bednění či
postavené lešení).

Rozhodně využijte naší nabídky dalšího semináře v listopadu 2017.

S pozdravem
Pavel Svoboda

PERI 27.9.2017

Hodnocení: /5 ( Hlasy)

Napište nám

Termíny zkoušek 2017

24.7.2017
21.8.2017
18.9.2017
23.10.2017
13.11.2017
18.12.2017