ČSSK a konference Bezpečná stavba 2015

04 Brno 2015 Bezpecna stavbaVe dnech 19.11. a 20.11.2015 se v Brně uskutečnila konference Bezpečná stavba, kterou Česká společnost stavebních koordinátorů www.cssk.cz zaštítila svým generálním partnerstvím včetně účasti předsedy ČSSK doc.Pavla Svobody a dalších členů společnosti.
Hlavním tématem již 7. konference byl Zadavatel stavby a jeho zásadní úlohy v procesu výstavby v ČR i EU. Dvoudenní odborná konference se zabývala především otázkou hlavního účastníka výstavby - zadavatelem stavby, který nastavuje podmínky nejen pro výběr koordinátora BOZP na staveništi, ale pro celý proces výstavby v oblasti BOZP. Konference řešila nejen otázky na výměnu praktických zkušeností a dosavadních poznatků s úrovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR i EU, ale přímo se zaměřila např. na nejrizikovější práce ve výškách. 
 
Za ČSSK Ing. Petr Sviták
 
 
 

    

Bezpečná stavba 2015

Hodnocení: /5 ( Hlasy)

 

 

Logo architektiČeský svaz stavebních inženýrů bude v říjnu 2015 oslavovat

ČSSI se už ve svých prvních moderních stanovách z doby obnovení činnosti spolku v  roce 1990 považuje za  pokračovatele odkazu SIA. Ve  spolupráci s dalšími spolky a komorami, školami a stavebními firmami chceme během letošního podzimu předvést zejména laické veřejnosti a  našim dětem, že architektura a  stavebnictví jsou náročné, ale krásné profese, které myšlenkami a činy našich předků zásadně pozitivně pozměnily tuto zemi. Připravili jsme mezinárodní konferenci na  téma Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s  vodou a  ochraně před povodněmi, která se uskuteční 16.  10.  2015 v  Plasích. Záštitu nad ní převzali Ing.  Marian Jurečka,ministr zemědělství ČR a  Mgr.  Daniel Herman, ministr kultury ČR – více najdete na  www.150letsia.cz . Od  září 2015 je přístupná na  tomtéž webu (www.150letsia.cz) anketa TOP TEN osobností, kde můžete hlasovat o  osobnostech, které se významně zapsaly do  vzhledu naší země a  svými díly pozitivně změnily Českou republiku. Pro novináře bude zajímavá tisková konference k 150. výročí založení SIA v Domě ČKAIT na Sokolské ulici v Praze dne 21. 10. 2015.V Národním technickém muzeu v Praze si mohou návštěvníci prohlédnout expozice týkající se stavebnictví a architektury a v okolí NTM bude připravena pro veřejnost ve dnech 28. 10. – 1. 11. 2015 výstava současných stavebních strojů.
Vyvrcholením oslav 150.  výročí SIA bude slavnostní setkání 31. 10. 2015 v  Betlémské kapli, kde je pro účastníky připraven Almanach ČSSI o historii a současné činnosti. Zároveň budou vyhlášeny výsledky ankety TOP TEN osobností stavitelství architektury 1865 – 2015. Putovní výstava k  150. výročí SIA bude mít vernisáž v Betlémské kapli a během následujícího období by se měla přemístit z Prahy do Ostravy, následně do Brna a dalších míst ČR. Také vydáme pamětní list a pětibarevnou kolekci „placek“ s logem 150 let SIA, které budou k dispozici na jednotlivých akcích, které chystáme.
 

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ISHCCO 2015


 Fotografie účastníků ISHCCO viden20. - 21. března 2015, Vídeň, Rakousko

Autor: Ing. Petr Sviták, člen výboru, zkušební komisař, zástupce v ISHCCO
za Českou republiku

            V termínu od 20. do 21. března. 2015 proběhlo v prostorách Intercity hotelu ve Vídni Valné shromáždění organizace ISHCCO (www.ishcco.org).
Pro připomenutí, ISHCCO je mezinárodní organizace koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví. Cílem organizace ISHCCO je upevnit pochopení koordinátora BOZP jako kulturu v rámci sociálního kontextu, zvýšit jeho profesionalitu a prosazovat rovnost koordinátorů v Evropě.

Číst dál...

obrazek architektury v clankuVážení členové České společnosti stavebních koordinátorů při Českém svazu stavebních inženýrů!

 

Rok 2015 pro naši společnost znamená nejenom společné setkání na Výroční členské schůzi, kde stávající výbor podá informace za uplynulý rok 2014 ale je též rokem volebním. Podle stanov každé dva roky stávající výbor odstupuje a  je navržen a zvolen nový  výbor.

 
Termín konání výroční schůze je stanoven na 13. 5. 2015, místo konání Praha, ČVUT na kterou vás tímto srdečně zveme. Naší snahou je využít tuto příležitost setkání a poskytnout všem členům i důležité informace týkající se vlastního výkonu  činnosti  povinností koordinátora BOZP a jeho povinnostech, ale podat i informace o změnách legislativních a diskuzi k praxi KOBOZ. Tento blok schůze bude bezprostředně navazovat na pracovní část VČS, kde vystoupí odborníci v  oblasti BOZP, obdržíte informaci o práci koordinátorů v rámci Evropy, budete mít příležitost vznést konkrétní dotazy odborníkům. 
 
Podrobný rozpis programu obdržíte v pozvánce k  účasti na zasedání VČS ČSSK. Tuto informaci přijměte, prosím v  předstihu jednak pro vlastní rezervování času a jednak pro zamyšlení nad Vaší možností aktivního zapojení se do činnosti a spolupráce ve výboru ČSSK a k přispění ke zviditelnění funkce koordinátora BOZP na našich stavbách.
 
S očekáváním osobního setkání s kolegy  za výbor společnosti
                                                                                                                                                                          Doc.Ing.Pavel Svoboda, CSc.
                                                                                                                                                                      Předseda společnosti

Termíny zkoušek 2017

24.7.2017
21.8.2017
18.9.2017
23.10.2017
20.11.2017
18.12.2017

Napište nám