Vážené kolegyně a kolegove,

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář JUDr. Anny Samkové na téma - Práva a povinnosti ozo v prevenci rizik a koordinace vcetne ostatnich osob na pracovišti a staveništi.

Koná se v termínech 21.9 a 31.10. 2017 se začátkem v 8:30 hod. a místem konání budova ČVUT, Fakulta stavební, místnost B583.

JUDr. Anna Samková působí jako zástupce MPSV. Je osobou, která připravovala veškerou legislativu a provádí kontroly vzdělávacích organizací pro tyto OZO. Je též autorkou publikace: Novinky v právní úpravě BOZP v roce 2016 (s platností do 1.5.2017)

Cena semináře je 1.300,- Kč pro veřejnost a 650,- Kč pro členskou základnu ČSSK.

 

Těšíme se na setkani s vámi.

Za společnost ČSSK

Pavel Svoboda

Napište nám

Termíny zkoušek 2017

24.7.2017
21.8.2017
18.9.2017
23.10.2017
13.11.2017
18.12.2017