Dopady novely zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších  podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na činnost  účastníků výstavby

 

Název

semináře

Dopady novely zákona č. 309/2006 Sb.o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na činnost účastníků výstavby

 

Partner

 

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

 

Cílová skupina

 

Všichni pracovníci, kteří se zúčastní na přípravě a realizaci stavby. Přednostně koordinátoři BOZP, preventisti rizik, zástupci zadavatele a zhotovitele stavby, projektanti, stavbyvedoucí a další vedoucí pracovníci na stavbě, a další osoby podílející se na procesu výstavby.

 

Termín konání;

Zahájení a předpokl. konec semináře

 

   25. 5. 2016,   zahájení ve 13.00 hodin, předpokládané ukončení do 16.30 hodin

 

Cíl semináře

     a cílová skupinu

 

 

1. 5. 2016 je datum účinnosti novelizovaného znění zákona č. 309/2006 Sb.

Účelem tohoto semináře je seznámení s  dopady zákona č. 88/2016 Sb.,

kterým se podstatně mění zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Důsledky novely se promítají do změn dalších právních předpisů, konkrétně zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Seminář je určen pro: pro všechny účastníky výstavby

 

Program

semináře

Informace a vyjasnění hlavních pojmů v zákoně č. 309/2006 Sb. a upozornění na konkrétní dopady do praxe.

Probrání změn zákona č. 309/2006 Sb.

Změny v zákoně č. 251/2006 Sb.

Kde hledat podklady pro rozhodování o činnostech dle z. č. 309/2006 Sb.

Jak s novelou NV č. 591/2006 Sb.

Diskuze

 

 

Lektorské zabezpečení

Ing. František Šorf, metodik BOZP pro oblast stavebnictví na území HMP

Jako zaměstnanec státní správy přednáší bez nároku na odměnu.

 

Forma a metody výuky

 

Prezentace Power Point, podkladové materiály pro účastníky, příklady z praxe,   diskuse.

 

 

 

Odborný garant

e-mail

Ing. František Šorf , OIP Praha metodik BOZP pro stavebnictví v oblasti HMP ,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Organizační garant

 

Ivana Zdráhalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Místo realizace

 

 

Dům ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1, 110 00

 

 

Způsob ukončení a doklad o absolvování

 

 

 

Požadavky lektora na techniku

Počítač s možností promítání na plochu,

Seminář se uskuteční pokud se sejde alespoň 20 účastníků.

 

Finanční podmínky

 

Cena za seminář 200 Kč , úhrada převodem na účet ……., též možno uhradit přímo na místě nejpozději 30 min před zahájením semináře.

 

Doporučené právní předpisy, event. další literatura

Přehled příslušných právních předpisů a literatury je předmětem semináře a podkladů předaných účastníkům semináře.

Zpracoval: Ing. František Šorf                                                                 Dne: 3.5.2016                

Termíny zkoušek 2017

24.7.2017
21.8.2017
18.9.2017
23.10.2017
20.11.2017
18.12.2017

Napište nám