Termín konání výroční schůze je stanoven na 6. 4. 2016, 9:00 hod. , místo konání Praha, fakulta ČVUT, 5. patro budovy B, na kterou vás tímto srdečně zveme. Naší snahou je využít tuto příležitost setkání a poskytnout všem členům i důležité informace týkající se vlastního výkonu  činnosti  povinností koordinátora BOZP a jeho povinnostech, ale podat i informace o změnách legislativních a diskuzi k praxi KOBOZ. Tento blok schůze bude bezprostředně navazovat na pracovní část VČS, kde vystoupí odborníci v oblasti BOZP, obdržíte informaci o práci koordinátorů v rámci Evropy, budete mít příležitost vznést konkrétní dotazy odborníkům. 

   Podrobný rozpis programu obdržíte v pozvánce k účasti na zasedání VČS ČSSK. Tuto informaci přijměte, prosím v předstihu jednak pro vlastní rezervování času a jednak pro zamyšlení nad Vaší možností aktivního zapojení se do činnosti a spolupráce ve výboru ČSSK a k přispění ke zviditelnění funkce koordinátora BOZP na našich stavbách.
 

S očekáváním osobního setkání s kolegy  za výbor společnosti

Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Předseda společnosti

 

 

Termíny zkoušek 2017

24.7.2017
21.8.2017
18.9.2017
23.10.2017
20.11.2017
18.12.2017

Napište nám