ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČSSK

Pro r. 2023 byl členskou schůzí odsouhlasen ve výši 1000,- Kč a musí být uhrazen dle stanov do 30.6.2019. Nový člen příspěvek uhradí současně s podáním přihlášky.