ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČSSK

Pro r. 2017 byl členskou schůzí odsouhlasen ve výši 500,- Kč a musí být uhrazen dle stanov do 30.6.2017. Nový člen příspěvek uhradí současně s podáním přihlášky.